Kiezersbedrog CDA en VVD bij OZB verhoging.

Created with Sketch.

Kiezersbedrog CDA en VVD bij OZB verhoging.

geldIn het Leidsch Dagblad beweerde CDA lijsttrekker Willem van Duijn onlangs dat hij de OZB laag gehouden had de afgelopen periode. Afgezien dat hij als wethouder van financiën slechts uitvoerder was van een coalitieakkoord, een onware bewering. Om dit laatste te onderbouwen zal ik de lezer een ongebruikelijk inkijkje geven van wat achter de schermen plaatsvond met betrekking tot de OZB.

In het coalitieakkoord werd afgesproken tot 2012 de OZB met niet meer dan inflatie te verhogen en dit voor de begroting van 2013 opnieuw te bekijken. CDA-wethouder Van Duijn kwam met een concept begroting waarin werd voorgesteld de OZB te verhogen met meer dan de inflatiecorrectie! Ik had als VVD lijsttrekker mijn kiezers beloofd dat “de OZB niet verhoogd zou worden”. Ik vond dan ook dat er maar minder uitgegeven moest worden. De inmiddels vertrokken CDA-fractievoorzitter Van Kruistum liet mij, toen als VVD-fractievoorzitster, weten dat de CDA fractie voorstander was van OZB-verhoging. Van der Bent (CU) kon ermee leven, maar had begrip voor mijn positie en door mij aan de kiezers gedane beloften. Hij adviseerde een face-to-face gesprek met de wethouder aan te gaan. Dat kwam er. Wethouder Van Duijn zat er stug in. Hij betoogde dat de OZB omhoog moest. Namens de VVD zei ik hem dat hij wat dat betreft dan maar een andere baan moest gaan zoeken. Hij bond daarop in en vulde de begroting anders in.

Maar Van Duijn wilde op termijn OZB verhoging en liet het er niet bij zitten. Achter mijn rug om beklaagde hij zich bij toenmalig fractiegenoot Stegmann, nu nummer 2 op de VVD kandidatenlijst. Deze stelde in de fractie dat ik “dat niet namens de fractie had mogen zeggen en dat het bedrag zo laag was dat we de OZB best omhoog konden brengen”. Hij kreeg bijval van fractieleden. Hun argumentatie: de fractie bepaalt het standpunt. Wat je als lijsttrekker tijdens verkiezingen aan de kiezers had beloofd telt niet.
Dat de VVD nu een poster plakt dat “het eigen huis geen spaarpot is van de gemeente” is dan ook ronduit kiezersbedrog.
Of zal het de huidige VVD-lijsttrekker vergaan zoals mij is vergaan? Hij mag de kiezers veel gaan beloven, maar na de verkiezingscampagne moet hij op straffe van afzetting alle gedane beloftes “vergeten”.

Anita van Ginkel, Hart Voor Katwijk

Dit artikel verscheen ook in de Katwijksche Post van 20 februari 2014 alleen was daar de titel totaal anders en de begin alinea verknipt.