Wat moet ik stemmen 19 maart?

Created with Sketch.

Wat moet ik stemmen 19 maart?

Rond deze periode is het altijd een gepuzzel om uit te zoeken welke partij precies bij je past. Veel inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zullen dan ook niet alle verkiezingsprogramma’s doorpluizen (en met 11 partijen heb je er bijna een dagtaak aan). Daarom maakt Hart Voor Katwijk het voor u een stuk makkelijker door kort te vertellen wie we zijn en waar we de komende 4 jaar voor staan.

Vooruitgang
Katwijk loopt 50 jaar achter. Een bekend gezegde van onze schaduw wethouder Dubbeldam uit Katwijk Centrael.
We kunnen zeggen dat hier een kern van waarheid in zit. Daarom wil Hart Voor Katwijk Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg aantrekkelijker maken voor bewoners en toeristen. We kunnen nog veel leren van de buurgemeenten Noordwijk en Leiden. Toerisme staat daar als een huis. Veel van onze jongeren stappen ook vaker in Noordwijk en Leiden dan in Katwijk. Hart Voor Katwijk wil o.a. de sluitingstijden van de horeca verruimen, zodat niet elke Katwijker dezelfde tijd de straat op moet. Geleidelijke afvloeien is succesvol gebleken in o.a. Leiden. De overlast is daar terug gedrongen omdat niet iedereen direct uit de horeca hoeft te vertrekken.

Bezuinigen
Het klinkt als een stukje cliché. Bezuinigen en nog meer bezuinigen. Hart Voor Katwijk wil graag bezuinigen op onderdelen in onze gemeente om het leven voor u als bewoner een stuk aantrekkelijker te maken. We staan voor grote keuzes: Masterplan, grote bibliotheek in het centrum, decentralisatie, N206 en Aquamar. Belangrijke besluiten en projecten met enorme kosten waar u als burger voor moet betalen. We leven nog steeds in een crisistijd en dienen dus zuinig te zijn met investeren. We moeten vooral investeren in de JUISTE projecten. Even een resumé over wat Hart Voor Katwijk vindt:

  • Grote bibliotheek in Katwijk Zee: Nee, alles naar een centrale plek brengen is niet juist. Oudere mensen konden vroeger naar de wijk bibliotheek gezellig rondsnuffelen. Nu moeten mensen in bijv. Katwijk aan den Rijn naar Katwijk Zee fietsen of met de bus om een boek te lenen. We hebben natuurlijk ook servicepunten zoals het gemeenschapshuis in Rijnsburg. Daar staat echter een kleine selectie, wat jammer is. Hart Voor Katwijk vindt dat niet alles naar een centraal punt moet worden gebracht. Denk ook aan de oudere inwoners.
  • Decentralisatie WMO / AWBZ : Het Rijk maakt de gemeenten in 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning en chronische zieken en gehandicapten. Laten we dit goed aanpakken en hier voldoende geld ter beschikking stellen voor de mensen die het nodig hebben. Vooral de oudere medemens heeft het zwaar te verduren. Deze mensen verdienen de zorg die nodig is. Door te bezuinigen op prestige projecten zoals geen Cultuurhuis van 11 miljoenen te bouwen, kunnen we dit geld gebruiken om de Katwijkers de zorg te bieden die nodig is.
  • N206 Ondertunneling: We moeten verbreden, Katwijk en randgemeenten worden drukker. U kunt dit reeds zien aan de Tjalmaweg die dagelijks vast staat in de ochtend en avond. Dat er iets aan de weg gaat gebeuren staat vast. De provincie heeft dit besluit reeds gemaakt. Dit betekent dat er een “snelweg” komt langs Valkenburg en de Zanderij. Katwijk a/d Rijn wil dat dit onder de grond gaat zodat Katwijk niet opgesplitst wordt in 2 stukken. Hart Voor Katwijk is voor deze ondertunneling. Boven de tunnel kunnen we natuur creëren of recreatie / evenementen. (Denk aan de najaarsfeesten in Katwijk a/d Rijn). Deze kunnen dit stuk bovengronds gebruiken voor de feesten. Wel zijn we als Hart Voor Katwijk eerlijk in toezeggen. Ondertunnelen kost vele miljoenen. Andere politieke partijen zijn nu ook voor maar laten de tunnelvariant direct vallen na de verkiezingen “het is toch te duur” is dan het argument. Dan wordt het weer actueel dat ze het geld niet bij elkaar krijgen als ze vast blijven houden aan de prestige projecten zoals de nieuwe bibliotheek en het zwembad, daarbij worden de kernen Katwijk a/d Rijn, Valkenburg en Rijnsburg vergeten. Hart Voor Katwijk wil bezuinigen om o.a. een tunnel mogelijk te maken in de gemeente, daarvoor moet een stevige lobby richting Rijk en Provincie worden ingezet.
  • Aquamar: Geen nieuw zwembad. Het huidige zwembad moet opgeknapt worden. Dit is voor Hart voor Katwijk voldoende. De huidige plannen voor een nieuw zwembad vinden we maar niks. Het 50 meter bad zal verdwijnen.. Katwijk heeft als 1 van de weinige in de regio een wedstrijd bad. We zullen veel inkomsten verliezen als het 50 meter bad korter wordt, ook al omdat de exploitatie van het nieuwe zwembad nog onduidelijk is. wie gaat die 18 miljoen die het zwembad ons minimaal gaat kosten ophoesten? Onzin dus…. Opknappen (4 tot 5 miljoen euro) en sparen.

Bezuinigen is dus zeker niet slecht als je kijkt naar de punten die Hart Voor Katwijk hierboven opnoemt. We hebben onze partij niet zomaar opgericht, maar met een goede reden. Vooruit gaan en niet stil blijven staan… we lopen al 50 jaar achter….

Uw portemonnee
Hart Voor Katwijk denkt aan uw portemonnee. Wij willen de lasten van elke burger verminderen. Geen verhoging van de OZB en een zuinigere overheid. Een gemeente kost veel geld met alle ambtenaren die er werken. We hebben veel te veel onzinnige dingen die veel tijd en geld kosten. Laten we terug gaan naar de basis. Een gemeente waar een gemeente voor bedoeld is.

Stem 19 maart met uw verstand. Kandidaten van Hart Voor Katwijk komen uit alle kernen van Katwijk kennen de knelpunten en willen de aankomende 4 jaar voor u knokken!

Gijsbert Schrijvers
Kandidaat Raadslid (lijst 9, nummer 3)

 

__stemwijzer