Rode draad bij Hart Voor Katwijk

Created with Sketch.

Rode draad bij Hart Voor Katwijk

Waarom is er een rode draad van Hart Voor Katwijk om pas op de plaats te maken met megaprojecten als een nieuw zwembad, cultuurhuis en aankopen zoals Riche?

De lokale democratie van Katwijk wordt uitgehold door het samenwerkingsverband Holland Rijnland waarin 15 gemeenten hun taken samen uitvoeren omdat dat goedkoper is.
Neem de archiefdienst. Een archief met veel gemeenten is goedkoper dan iedere gemeente zijn eigen archivaris. Ook de gezondheidsdienst GGD is gezamenlijk geregeld. Er zijn diverse regionale uitvoeringsdiensten.

Prima toch? Maar er is een keerzijde. Gemeenteraden staan op grote afstand: het zijn wethouders en burgemeesters die besturen. Zij beslissen over een nieuw pand voor het archief of de benoeming van de directeur van de GGD. Er is geen controlerend gekozen orgaan. Zij worden gecontroleerd door een veelvoud van gemeenteraden in Holland Rijnland.

En dat is het probleem. We krijgen als Katwijkse raad wel informatie over het reilen en zeilen van Holland Rijnland maar daarvan zijn we afhankelijk van onze wethouder. Als de raad het ergens niet mee eens is kunnen we weinig doen. De Katwijkse raad kan een mening geven maar die is niet bindend. De wethouder wegsturen? Dat kan, maar heeft alleen zin als de meerderheid van andere gemeenteraden dat ook doen. Die kans is klein.

Het bestuur van Holland Rijnland is dus praktisch onkwetsbaar. De Katwijkse gemeenteraad heeft weinig te vertellen. Maar onze gemeente draait wel op voor  kosten die dit orgaan maakt. Holland Rijnland kan volgens de wet nooit failliet gaan en er is geen maximum voor budgetoverschrijdingen. De uitgaven voor Holland Rijnland zijn verplichte uitgaven voor Katwijk.
Het leeft totaal niet in Katwijk maar dat moet veranderen vind Hart Voor Katwijk. In 2015 hevelt het Rijk sociale taken als jeugdzorg en grote delen ouderenzorg over naar gemeenten. Het is een miljardenbezuiniging die (deels?) door Holland Rijnland uitgevoerd moet worden omdat we het alleen niet kunnen.

Maar dit keer gaat het niet over archieven maar over kwetsbare groepen als jongeren en ouderen! De regelingen gaan over inkoop van zorg en omdat er te weinig geld is wordt die inkoop een politieke nare keuze.
Wij als gemeenteraad kunnen geen genoegen meer nemen met burgemeester & wethouders die zich achter andere B&W’s kunnen verschuilen.
De kans is groot dat we fors moeten gaan bijbetalen, meer dan we van het Rijk als compensatie krijgen. Met dank aan (landelijke) PvdA, CDA, VVD, D’66, ChristenUnie en SGP. Maar het is nu een feit.
Daarom vindt Hart Voor Katwijk dat we moeten stoppen met megaprojecten die tientalen miljoenen kosten om de kiezer te winnen. We kunnen dat geld wel eens hard nodig hebben in de toekomst.

Regeren is vooruitzien, daarom Hart Voor Katwijk!

Katwijksche Post, 12 december 2013