Genoeg financiën voor de WMO in magere jaren?

Created with Sketch.

Genoeg financiën voor de WMO in magere jaren?

Katwijk stuitte deze week weer eens op de rechter. Zelfs de landelijke kranten schreven erover. Twee keer bingo: artikelen in het nieuws over het Katwijkse alcoholbeleid en de WMO.

Wat was het geval? Katwijk mocht geen inkomenspolitiek bedrijven als gaat om de maatschappelijke zorg (WMO). Gemeenten moeten alle burgers ondersteunen in het zo lang mogelijk thuis wonen. Een onderscheid maken tussen arm en rijk mag niet. Ook rijken hebben recht op een traplift vond de rechter.

Probleem is echter dat we ook in Katwijk met het geld van het Rijk niet uit kunnen komen. Het budget dat Den Haag meegaf aan gemeenten schiet tekort. Zo is er berekend dat er 25% te weinig geld is meegegeven voor persoonlijke begeleiding van onze ouderen en gehandicapten. Het budget voor huishoudelijke hulp aan bejaarden om zo lang mogelijk buiten de bejaardenhuizen te blijven is zelf 40% te weinig.

We worden dus gedwongen: of uit eigen middelen geld bij te leggen of we moeten taken weer overhevelen naar Holland Rijnland.

Hart van Katwijk ziet de laatste oplossing met enige zorg omdat we geen enkele controle op dit orgaan hebben maar altijd wel de collectieve rekening moeten betalen. Holland Rijnland kan niet failliet gaan. Als er verkeerde pijnlijke keuzes gemaakt gaan worden kunnen we ons niet achter dat orgaan gaan verschuilen. Dan moeten we misschien uit eigen zak bij betalen. Laten we serieus kijken wat we (zo lang als mogelijk is) zelf kunnen blijven doen!

Dat kan alleen als je gespaard hebt of een meevaller uit het verleden hebt zoals Katwijk met zijn NUON gelden, die eigenlijk bij de burgers weggehaald werd voor het doel van energievoorziening, maar nu ruim wordt uitgegeven.

 

Voor miljoenen kopen en slopen we lelijke panden (Riche), bouwen we een duur zwembad en een bibliotheek met theater. Leuk om vlak voor de verkiezingen stemmen te winnen, maar daar kunnen het ouder wordende deel van Katwijk, en de jongeren (door de nieuwe Jeugdwet) in de nabije toekomst wel eens een forse rekening voor gepresenteerd krijgen.
Misschien moeten de politieke partijen nog eens het verhaal van de droom die Jozef uitlegde aan de farao over rijkere en magere jaren tot zich nemen…..