Ja! Ik wil lid worden van Hart Voor Katwijk!

Created with Sketch.

Ja! Ik wil lid worden van Hart Voor Katwijk!

 

Ja, ik wil lid worden van Hart Voor Katwijk

Dank voor uw betrokkenheid en interesse in de lokale politieke partij Hart Voor Katwijk. Het lidmaatschap biedt u de mogelijkheid rechtstreeks invloed uit te oefenen op het beleid binnen de vereniging en maakt het politieke toneel voor u wel heel toegankelijk. U wordt frequent op de hoogte gehouden van het doen en laten van de vereniging door middel van een nieuwsbrief, bijeenkomsten, ledenvergaderingen, etc. Lid worden van onze partij kan door onderstaand formulier in te vullen.

Vul het volledig in en onderteken het. Stuur het in een gefrankeerde envelop naar A.H. van Ginkel, Wassenaarseweg 77 B, 2223 LA Katwijk.

-Scan het ingevulde formulier en email het naar info@hartvoorkatwijk.nl


UW GEGEVENS:

MAN / VROUW * doorhalen wat niet van toepassing is.  

Voornaam: ____________________________ Voorletter(s): ________________________

 

Naam: ___________________________________________________________________


Straat: ____________________________________________ Huisnummer: __________


Postcode en plaats: ______________ 

Geboortedatum: _____________________


Telefoon: 071 – _______________________en/of 06 – ___________________________

 

E-mail: __________________________________________________________________


Bank- of Gironummer_____________________________________


ONDERTEKENING

Plaats:  _______________________________Datum:  

 

 

Handtekening:__________________________________________  

 

 

U krijgt van ons na ontvangst van dit formulier en na goedkeuring via email een bevestiging van het lidmaatschap. Maak minimaal de contributie over op rekening NL29RABO0138 5586 98  t.n.v. Hart Voor Katwijk (indien u tevens een donatie wenst te maken kan ook een hoger bedrag overgemaakt worden).

 

Leden van Hart Voor Katwijk zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd, voor dit moment:

€ 20 per jaar voor leden vanaf 18 jaar

€ 10 per jaar voor leden tot 18 jaar

€ 15 per jaar voor elk tweede en volgende lid binnen 1 gezin woonachtig op hetzelfde adres