Declaraties openbaar.

Created with Sketch.

Declaraties openbaar.

Namens Hart Voor Katwijk vragen gesteld over declaraties van het colleges. Het gaat ons met name om het transparant maken van de declaraties.

Geacht College,

Mede naar aanleiding van de brief d.d.18 november (zaaknummer 2013-017778) heeft Hart Voor Katwijk inzage gevraagd en gekregen in de declaraties van het College over de afgelopen 3 jaren.

We hebben direct een aantal vragen hierover al beantwoord gekregen. Bleef over:

1. Kan het College de functionaliteit uitleggen van een werkbezoek aan Maastricht  (maart 2012) door het Sportbedrijf met 4 man?
Kan het College uitleggen waarom het Sportbedrijf niet het eigen deel betaalde?

Naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen door de PvdA over de declaraties van wethouder Udo en na het inzien van alle declaraties heeft Hart Voor Katwijk de volgende vraag:

2. In het kader van openheid stelt Hart Voor Katwijk voor de declaraties vanaf heden via de gemeentesite zichtbaar te maken.

Hier volgen een paar gemeentelijke websites die declaraties vermelden:
Groningen: http://gemeente.groningen.nl/college/declaraties-van-het-college-van-b-w 

Vlaardingen:  http://www.vlaardingen.nl/default/collegevanbenw/declaraties

Utrechtse Heuvelrug: http://www.heuvelrug.nl/gemeente/declaraties_45235/

a) Wat vindt het College van deze suggestie?

b) Als het College dit een goede suggestie vindt, wanneer maakt u de declaraties openbaar door ze op de gemeente site te publiceren?