College trekt voorstel Masterplan weer in

Created with Sketch.

College trekt voorstel Masterplan weer in

Vrijdagavond 22 november werd deze brief huis aan huis bezorgd bij de direct omwonenden van locatie voormalig hotel Riche, het Andreasplein en het Baljuwplein:

Op donderdag 14 november 2013 heeft de gemeenteraad besloten om het ontwerp masterplan Katwijk aan Zee eerst ter inzage te leggen, voordat zij het document inhoudelijk gaat behandelen. De gemeenteraad wil namelijk graag eerst weten wat de inwoners van de gemeente vinden van de plannen, voordat ze een besluit neemt over het masterplan.   

Het college trekt haar voorstel van 5 november jl. daarom in en zal eerst, conform het besluit van de raad, de stukken ter inzage leggen. Het Ontwerp Masterplan Katwijk aan Zee wordt dus ter inzage gelegd voor inspraakreacties. De ter inzage termijn loopt van 2 december 2013 tot en met 17 januari 2014. Bij het masterplan horen diverse bijlagen, waaronder de stukken over de locatiekeuze voor het Cultuurhuis. Belanghebbenden en/of inwoners van de gemeente worden nadrukkelijk gevraagd om te reageren op alle stukken, dus zowel op het masterplan, als op de bijlagen die over het Cultuurhuis gaan.

Een goede plek vinden voor het Cultuurhuis is één van de opgaven voor het masterplan. Dit kan één van de eerder genoemde locaties zijn (Andreasplein, Baljuwplein of de locatie van voormalig hotel Riche) of een andere plek binnen het plangebied van het masterplan Katwijk aan Zee. Belangrijke afweging in de locatiekeuze is in welke mate de beoogde locatie bijdraagt aan de versterking van het winkelgebied in het centrum. De locatiekeuze is onderdeel van de terinzagelegging en een ieder wordt uitgenodigd hierop te reageren.  

U ontvangt eind volgende week meer informatie over de manier waarop u uw reactie op het ontwerp Masterplan kunt geven. 

Wethouder D. Binnendijk