Raad 14 november

Created with Sketch.

Raad 14 november

Het moet me even van het hart: wat baal ik van het nieuwe vergadermodel. Naast de keuze die ik moet maken uit de parallelle sessies, is de tijdsfactor een van de grote nadelen van dit vergadersysteem.
Doordat ik bij een andere vergadering was vanavond (die uitliep) kon ik niet meer deelnemen aan de vergader sessie over het Masterplan Katwijk Zee dat voor vanavond in een informatieve bijeenkomst gepland stond.
Er waren een groot aantal insprekers, van sommigen had ik gelukkig hun tekst al van te voren gelezen omdat ze deze naar de raad hadden gestuurd.
Van te voren hadden fracties dinsdag al aangegeven wat de bedoeling was met de inspraak en met het plan. Dat er geen discussie of meningsvorming zou zijn vanavond was bij de raadsleden bekend.

Toen ik op de vergadering kwam om 21.25 u waren er nog drie insprekers aan het woord en daarna konden raadsleden vragen stellen. Maar het bleef stil en de vragen kamen niet. En toen begon de verwarring. Plotseling waren de meningen over vervolgproces verdeeld. Na fors geharrewar tussen coalitiepartners CDA en VVD besloot de derde coalitiepartner ChristenUnie de handdoek in de ring te gooien door zijn duidelijke mening te geven als tegenstander van dit Masterplan. 
De voorzitter probeerde in te grijpen, de burgemeester probeerde zijn positie uit te leggen en de luisteraars op de tribune begrepen er weinig meer van.
Kortom, een raadsvoorstel waar de raad het niet over eens kon worden.

Na een inventarisatie van de voorzitter van de vergadering over “hoe nu verder” langs alle fractie-woordvoerders, zag hij mijn opgestoken hand twee keer over het hoofd. Ik wilde geen vraag meer stellen – dat deed niemand van de fracties en ik maakte immers geen deel uit van de vergadering – maar slechts mijn instemming betuigen met ChristenUnie en PvdA door wel als raad een besluit te nemen en een mening te geven.
Helaas was dat niet meer mogelijk.

Het democratisch gehalte van het nieuwe vergadersysteem is ver te zoeken voor iemand met een kleine fractie. Het vertegenwoordigen van onze inwoners kan niet goed gedaan worden in de raadsvergadering.
Het is niet de eerste keer dat ik hier tegenaan loop.
Ik hoop dat na de verkiezingen Hart Voor Katwijk met een grote vertegenwoordiging in de gemeenteraad komt!