Opnieuw kwalijke leugens geuit door BV Katwijk

Created with Sketch.

Opnieuw kwalijke leugens geuit door BV Katwijk

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van raadslid Nelly Smits over declaraties van het Katwijks College kwam ik op de website van BV Katwijk een tekst tegen over de declaraties. Vooral die van wethouder Udo worden daar door een vergrootglas bekeken.
Omdat de PvdA vragen over de “bonnetjes affaire” gesteld heeft, wil ik toch reageren op het stuk van BV Katwijk.

Halverwege het verhaal (op de website van BV Katwijk) stond een leugenachtige alinea die ik hieronder citeer. In deze passage over mij schrijft Janssens pure leugens en verzinsels. Waarschijnlijk omdat Janssens nergens getuige van is geweest. Uiterst kwalijk als mensen zich baseren op roddel en achterklap en niet aan waarheidsvinding doen, en dit ook niet van plan zijn te doen. Helaas is dit de handelswijze van de heer Janssens zoals we die kennen.
Hoewel het toepasselijke spreekwoord “iedere gek zijn gebrek” wel heel op zijn plaats is neemt het natuurlijk niet weg dat hij inzake de declaraties best gelijk kan hebben.

Citaat: “Hoe kwam de in Scheveningen woonachtige, voormalig tweede kamerlid voor de VVD, ook al weer in Katwijk terecht als wethouder. Bij de raadsverkiezingen van 2010 was Anita van Ginkel lijsttrekker. De VVD werd de grote winnaar. CDA fractievoorzitter v. Kruistum, verliezer, had besloten dat aan de voormalige coalitiepartijen Ge-meentebelangen en SGP geen behoefte meer was in een nieuw college. Voormalige VVD fractievoorzitter Eco van Efferink was al jarenlang een would-be wethouders-kandidaat. Van Ginkel en Efferink hadden elkaar echter de tent uit gevochten toen ze nog samen in de fractie zaten. Dus Efferink was geen kandidaat. De in de Mient wonende van Ginkel, man ex statenlid, illegaal gebruik makend van een schuur als onderkomen als de wederzijdse schoonouders op bezoek waren, kon geen kandidaat voor het wethouderschap vinden in Katwijk. Wat kwaad bloed zette in het bestuur. Dit voorjaar werd van Ginkel uit de fractie gezet. Omdat van Ginkel in 2010 geen Katwijk-se kandidaat had ging ze te rade bij een voormalig twee-de kamerlid. Of hij een kandidaat had. En die kwam op de proppen met Udo. Woonachtig dus in Scheveningen. Van Ginkel beweerde na de clash met bestuur en rest van de fractie dat Udo beloofde in Katwijk te komen wonen. Dat is overigens een eis uit de Gemeentewet.”

Aldus Tejo Janssens, BV Katwijk, in zijn nieuwsbericht over declaratiegedrag van het Katwijks college van B&W.

Eerste twee leugens: Van Efferink en ondergetekende “vochten elkaar de tent uit”. Dat is klinkklare onzin door andere VVD-ers de wereld in geholpen die geen deel uitmaakten van de fractie. En dat Van Efferink “geen wethouder werd” was niet vanwege ruzies maar omdat de nieuw gekozen fractie dat unaniem niet wilde.
Derde leugen: “illegaal gebruik makend”. De heer Janssens heeft mij eerder beschuldigd van het illegaal bewonen van een schuur. Toen heeft het College afdoende aangetoond dat er geen illegale (ook geen vermeende) praktijken zijn op mijn adres.
Vierde leugen: “kwaad bloed bij het bestuur”. Allereerst is de heer Janssens niet bij VVD-fractie vergaderingen aanwezig en hij heeft totaal geen zicht op het benoemen van een wethouder. Het bestuur van de VVD, in ieder geval was dat in mijn tijd zo, heeft daar geen bemoeienis mee, dat is aan de fractie zelf.
Vijfde leugen: “omdat Van Ginkel geen kandidaat had ging ze te rade bij een tweede kamerlid”. Weer een verzinsel, nooit met enig Kamerlid gesproken over wethouders-kandidaten. Er waren voldoende kandidaten beschikbaar. Ik heb, ik zal een inkijkje geven, zelf drie vrouwelijke kandidaten naar voren geschoven, waaronder een Katwijkse. En mijn toenmalige fractiegenoten kwamen met drie andere kandidaten, waaronder één uit Leiden, én Udo uit Scheveningen die zichzelf telefonisch bij  wijlen collega-raadslid Kier Brul had aangemeld. Na de sollicitatiegesprekken gaf de fractie de voorkeur aan Udo, die ik overigens wel goed kende.
Zesde leugen: “Van Ginkel beweerde na de clash met bestuur en rest van de fractie dat Udo beloofde in Katwijk te komen”.
1) Nogmaals, die clash is er nooit geweest, de fractie koos voor Udo, het bestuur had er geen bemoeienis mee.
2) Udo zelf heeft bij zijn sollicitatie meerdere malen beweerd zo snel mogelijk naar Katwijk te verhuizen, in ieder geval binnen het jaar. Udo kreeg gelukkig van de gemeenteraad een jaar uitstel om naar Katwijk te verhuizen. Als fractievoorzitter ging ik daarmee akkoord omdat we immers wisten dat Udo bereidheid had uitgesproken naar onze gemeente te verhuizen. Ik heb daar meermalen (net als raadslid Pijnenburg in de fractie) op aangedrongen omdat het de band versterkt tussen wethouder en inwoners.
En 3) dat Udo dat steeds niet deed heeft inderdaad tot irritaties en spanningen geleid tussen Udo en mijzelf. De wethouder was steeds lichtgeraakt als ik de woonsituatie besprak.

Kortom, het is kwalijk dat BV Katwijk op deze manier aandacht vraagt en opnieuw leugens verteld. Het is kwalijk op basis van leugens een publiek persoon willens en wetens te beschadigen.