Rijnlandroute, gemeenteraad 12 september

Created with Sketch.

Rijnlandroute, gemeenteraad 12 september

De raad begon aan de behandeling van het agendapunt Rijnlandroute met een kritisch geluid. Alle fracties waren zo weinig enthousiast dat ik dacht, dat wordt geen besluit vanavond.
GemeenteBelangen noemde Udo een “slecht onderhandelende wethouder”, ChristenUnie “mist de optimalisatie” en zelfs uit de mond van de woordvoerder van het CDA hoorden we een ijzersterk “njet” klinken. Ook over de handtekening van de minister en de gedeputeerde die juist ’s middags werd gezet onder de overeenkomst Rijnlandroute was niemand tevreden.
 
Totdat de beantwoording van Udo aan bod kwam, hij herhaalde nog maar eens dat “geluidsschermen ter hoogte van Valkenburg ook voor hem een verrassing was” en hij als partijgenoot “”niet wist dat de handtekening vanmiddag werd gezet” en dat de afrit bij het industriegebied Achterweg/Zonneveldselaan er “nog wel komt”
Daarna kwam burgemeester Wienen aan het woord en die heeft het niet meer afgegeven. 
Hij hield een vurig pleidooi dat we als “Katwijk 10 jaar keihard onderhandelen” toch vooral tevreden hoorden te zijn met het prachtig behaalde resultaat ondanks tegenwerking vanuit (bijv.) Voorschoten. De voortrekkers rol van Katwijk was te prijzen!
Burgemeester Wienen had slechts één kritisch punt namelijk het optreden van Schultz en De Bondt wat hij “niet elegant” noemde en dat beaamde iedereen (behalve de VVD, die waren opvallend stil) over het handtekening zetten voordat de raad van Katwijk had gesproken.
Kortom, de tijd was te kort om alles te beantwoorden!
 
In het besluitvormende deel van de vergadering (22 u) waren alleen PvdA en ik nog kritisch, anderen waren blij met het bijschaven van het besluit. Over de kwaliteiten van de wethouder werd door GemeenteBelangen niet meer gerept, het CDA was het “njet” alweer vergeten en de burgemeester deed het woord.
Na een korte schorsing kwam het college met een nieuwe formulering voor het te nemen besluit, waarop de stemming kon plaatsvinden. Alle fracties stemden voor, PvdA en ik stemden alleen in met het vrijgeven van de gelden die al in regionaal verband waren afgesproken.
Kortom, de raadsleden mopperen maar stemmen toch in.