Rijnlandroute, mijn inbreng 1e termijn.

Created with Sketch.

Rijnlandroute, mijn inbreng 1e termijn.

Inbreng gemeenteraad eerste termijn, 12 september 2013:

U ken mij als voorvechtster van investeringen in infrastructuur rondom Katwijk. Ik ben dan ook een voorstander van de Rijnlandroute. Deze verbreding is hard nodig omdat Katwijk zich een enorme bouwopgave op Valkenburg in de maag heeft laten splitsen door vorige colleges in Katwijk.

Vaak hebben we in de gemeenteraad over de Rijnlandroute gesproken. Dat die er moet komen staat buiten kijf. Deze donderdag de 12 september is slechts, en slechts tussen aanhalingstekens, de scope is aan de orde. Ik zeg tussen aanhalingstekens omdat er, na de Second Opinion, een flink aantal knelpunten naar voren zijn gekomen. Ik hoef ze niet te benoemen, u doet dat zelf al in het raadsvoorstel, de Provincie schrijft ze in de brief van 27 augustus jl. en mijn collegas zeggen daar nu al voldoende over.

Katwijk is altijd de braafste gemeente geweest in Holland Rijnland. Dat is één van de dingen die ik in Katwijk heb willen veranderen. Dat burgers moeten er op rekenen dat er voor hun belangen gevochten wordt.

Ik ben er altijd alert op geweest dat Katwijk bij de Rijnlandroute niet het sluitstuk vormt voor wat betreft de financiering. Of anders gezegd: dat bij Katwijk het overheidsgeld voor de Rijnlandroute gewoon op is! Want dat is niet goed.
Om nu de financiering rond te krijgen (het hele project kost ruim 800 miljoen euro) wordt er weer beknibbeld op dit project bij het Katwijkse deel. En daar bovenop moeten we nog eens akkoord gaan met een tiental randvoorwaarden van de gedeputeerde voor de bestuursovereenkomst eind dit jaar.

En die druk ligt op ons vanavond, graag een besluit van Katwijk voor de 17e september, voor Prinsjesdag. Maar of dat besluit wel afgewacht wordt: de minister en de gedeputeerde zetten vandaag al hun handtekeningen onder het project Scope Rijnlandroute. Doet Katwijk er nog wel toe??

De hamvraag vanavond is hoe de gemeente Katwijk dit penny wise pound foolish beleid van de Provincie wil pareren.
Zou de waarde van die 13 miljoen van de versobering (rentevoordeel voor de gemeente) het uitstel van de aansluiting Valkenburg I (west) over 10 jaar nog dekken? Was deze aansluiting niet een voorwaarde voor de bebouwing op het MVKV?
Zo is ook een ontsluiting van het bedrijvengebied Achterweg/Zonneveldslaan achterwege gebleven.

Voorzitter, en het project Duinvallei (waar de gemeenteraad met de Second Opinion naar heeft gekeken) moet nog worden uitgevoerd. Van dit plan om Zanderij en Katwijk a/d Rijn aan elkaar te binden ben ik groot voorstander. Maar hier is laatste woord nog niet over gesproken dus om nu wel een besluit te nemen over de scope Rijnlandroute, terwijl we constateren dat de projecten Duinvallei en Rijnlandroute elkaar overlappen, lijkt me niet goed. Deelt u deze analyse van mij?

De raad meot vanavond besluiten, zie de punten 4 en 5, ook over het plan Duinvallei, over de financiering ervan. Wat mij betreft is dit een project wat prioritering krijgt van het College óók in de begroting. Daarbij wil ik ook graag de mogelijkheden van de ondertunneling bekeken hebben. Prima voorstel ook van Van de Bent om met alle vernieuwde uitgangspunten de Duinvallei opnieuw te bekijken.

Voorzitter, bij alle commotie vanuit omwonenden lopen de Katwijkse bewoners aan de Valkenburgseweg tegen een muur op met dit college wanneer ze in gesprek willen over de aanleg van het Katwijkse deel van de Rijnlandroute en de problematiek rond de te verbrede brug over de Rijn (de gaten vallen overigens nu al in het brugdek).

Laat deze mensen niet in de kou staan, dat is heel slecht voor het vertrouwen van burgers in de Katwijkse politiek, maar neem de gemeentelijke verantwoordelijkheid op u. Zou u het uurtje dat u volgens de opgave van nevenactiviteiten aan de club Behoud Scheveningen besteed, niet beter gebruiken voor Katwijkers.

Een jaar geleden is de wethouder er eens wezen kijken maar verwees de bewoners toen door naar de provincie. Maar geluidsoverlast van de brug is nu al boven de 70 decibel en de brug wordt pas in 2015 opgeknapt.
Ik betreed dit zijpaadje omdat het besluit waar we vanavond over stemmen díe milieu technische aspecten als eerste beslispunt heeft en u daar nu al niet samen met de Provincie uitkomt.

Er waren vandaag twee insprekers en die vertolken de gevoelens over het gebrek aan communicatie rond dit project. En het zijn niet alleen de bewoners aan het eind van het Katwijkse deel van de Rijnlandroute, ook die van halverwege in Valkenburg en aan het begin, in Katwijk ad Rijn hebben hun zorgen.