Rijnlandroute in de gemeenteraad, mijn inbreng tweede termijn

Created with Sketch.

Rijnlandroute in de gemeenteraad, mijn inbreng tweede termijn

Mijn inbreng over de Rijnlandroute in tweede termijn, 12 september:

Ik ben mij ervan bewust dat we moeten samenwerken met de provincie. Maar de brief van de provincie waar u ons vraagt mee in te stemmen neem ik voor kennisgeving aan.
Helaas is met het rapport Second Opinion te weinig gedaan en is daar nu onvoldoende ruimte om dat in het openbaar te bespreken. Jammer.

Onder andere het voorstel om aansluiting Valkenburg west 1 maar te laten vervallen ben ik niet voor. We moeten de weg nú aanpakken en dit niet pas over 10 jaar doen. Er moet geen versobering en beknibbeling  plaatsvinden bij Katwijk, ik zei het al eerder vanavond. Het verbaast me dat andere partijen dat geen probleem vinden vanavond. Ook de afslag voor afwikkeling van het vrachtverkeer (punt 8 uit de brief van de Provincie) moet nu geregeld worden, dat geeft het college gelukkig ook aan.
De overige afspraken die het college heeft gemaakt neem ik voor kennisgeving aan. We hebben er in de werkgroep Second Opinion een aantal keren over gesproken.

Verder wil ik wil graag de plannen rond de Duinvallei eerst met raad en college nog eens tegen het licht houden, en dan pas de onderhandelingen van College met Campri in laten gaan. Dus daarover neem ik geen besluit vanavond.
Ik ga er vanuit dat het college nu actief met de inwoners van Katwijk om de tafel gaat want ook de Katwijker heeft belang bij deze Rijnlandroute en de Katwijkse uitdrukking “het komt wel goed” moet nu eens niet opgaan!
Ik wil, u begrijpt het al, alleen Instemmen met het Beslispunt 2, het vrijgeven van de Regionale Investerings gelden. Daar zijn immers afspraken over gemaakt.