Zwembad? Zwemmen of verzuipen.

Created with Sketch.

Zwembad? Zwemmen of verzuipen.

Al vanaf 2008 is het college bezig met de plannen voor zwembad Aquamar aan de Zeeweg. Het voorstel is klaar en de gemeenteraad mag uiteindelijk een keuze maken tussen de volgende mogelijkheden:

Instemmen met het bouwen van een nieuw zwembad met een maximaal budget van € 17,9 mln.
Óf opknappen van het huidige zwembad waarbij achterstallig (!) onderhoud wordt weggewerkt en noodzakelijke vervangingen worden uitgevoerd voor ongeveer € 3 mln.
Óf kiezen voor de derde mogelijkheid: uitbreiding én renovatie van het huidige Aquamar voor € 13,6 mln.

Een raadslid moet zich altijd realiseren dat hij geld weghaalt bij alle burgers voor het algemeen belang en slechts bij uitzondering geld geeft aan iets waar niet alle burgers van profiteren. De vraag moet dus gesteld worden in hoeverre is een zwembad een gemeentelijke taak? Met andere woorden: in welke mate dient een zwembad het algemeen belang en in welke mate een deelbelang?

Het primaire doel van een gemeente is o.a. zorgen voor een goede, betaalbare locatie voor zwemlessen. Zeker in onze waterrijke gemeente.
Het is geen gemeentelijke taak om een zwembad van alle denkbare waterspeeltjes (glijbaan 80 m) en andere luxe te voorzien. Een dergelijk zwembad moet dan een streekfunctie hebben en ik zie niet in waarom alleen de Katwijkers dat zouden moeten betalen. Andere gemeenten moeten bij een dergelijke invulling ook meebetalen. Dat bij een dergelijk bad de bezoekersaantallen zullen toenemen is tot nu een onbewezen zaak.

Daarnaast lijkt het me in tijden, waar we dankzij CDA politiek vele miljoenen aan Katwijks belastinggeld moeten afschrijven op grondpolitiek, verstandig om dan breder naar financiering te zoeken, wat nu niet gebeurd. In Noordwijk wordt bijvoorbeeld op dit moment samengewerkt met een private investeerder voor het Bollenbad.

Een gloednieuw zwembad van 18 miljoen euro lijkt een brug te ver.
Het oude zwembad kan voor 3,2 mln. worden gerenoveerd. Goed zwemonderwijs tegen een betaalbare prijs en dichtbij huis wordt daarmee ingevuld. Deze variant heeft ook als voordeel dat het, in de regio unieke, 50 meter bad kan blijven bestaan. De angst dat het zwembad na het opknappen (3,2 mln) minder bezoekers zou trekken lijkt me overigens ongegrond. Integendeel, fors hoger entreegeld voor bezoekers kan van de baan. De diverse zwemmers zijn nu toch ook dagelijks in het water te vinden?

Tja, een gemeente kan niet alles doen wat sommige inwoners willen, we moeten ook andere voorzieningen in de lucht houden. Maar hier kan met veel minder geld toch iets moois en goeds voor zwemmend Katwijk worden gerealiseerd!