Valkenburg een “Master”plan?

Created with Sketch.

Valkenburg een “Master”plan?

Als grondeigenaar wil het rijk op het vliegveld Valkenburg snel en veel bouwen. De gemeenteraad wordt onder druk gezet om fanatiek mee te werken. Wat al geresulteerd heeft in het uitgeven van veel gemeentegeld aan onderzoek en grondsanering.
“Er komt een Vermeer op de markt” was het verkooppraatje bij het eerste plan (ISP 2008). Ik zie op aandrang van deze gemeenteraad inderdaad veel ‘Vermeer-blauw’ (water) maar nog steeds veel teveel karmozijn rood (bebouwing). Dat rood past niet bij een Vermeer. 

Waarom schrappen we bijvoorbeeld niet het werkpark (20 ha)? Het is “er in gerommeld”. Bovendien zijn de gemaakte afspraken in het eerste plan achterhaald. Op Oegstgéésts grondgebied zou bioscience uitbreiding moeten plaatsvinden. Maar Oegstgeest, anders dan toen afgesproken, bouwt huizen en een congrescentrum. Dus “doe de rest maar op Valkenburg die domme Katwijkers trappen er wel in”. 
Waarom stellen we de bouwplannen niet bij naar realistischer prognoses? Waarom niet minder woningen dan deze 4600. De wethouder had immers de opdracht van de gemeenteraad véél minder te plannen. Op deze minus 400 kan hij toch niet trots zijn?Waarom geen 2500/3000 woningen! Want volbouwen verstikt onze Katwijkse omgeving.
Terwijl behoefte van Katwijkers aan groen en recreatie blijft. Naast het Groene Hart is dit gebied nog het enige open natuurgebied. De kwetsbare duinen, het gebied tussen bebouwing en duinen, de groene buffer worden nu onvoldoende beschermd.
Daarnaast geeft de fasering, de volgorde van bouwen, precies aan wat het probleem is: de (voorspelde) concurrentie met onze eigen bouwprojecten. Maar zomaar in het midden van het vliegveld “beginnen met bouwen” is onverstandig. Je kan dan niet meer terug! Wie heeft dit bedacht? Projectontwikkelaars? 
Het zou een hoogwaardige wijk worden, niet een hap-snap bouwplan. Dus dit niet, maar minder woningen. Hoe minder woningen, hoe mooier het wordt.
Kies voor de kwaliteits concurrentie! 
De angst dat “het rijk” doorgaat met bouwen als Katwijk niet meedoet is momenteel niet reëel. Het rijk moet bezuinigen en kan geen debacle permitteren op deze locatie. Ik denk dat Katwijk genoeg heeft aan de eigen bouwlocaties! Een pas op de plaats op het Marinevliegkamp is in deze crisistijd zeer terecht. Vertraging is niet in het nadeel van Katwijk maar juist in het voordeel van de bevolking.

Ik stel voor terug te gaan naar de Provincie en te vragen wat zij nog van dit Masterplan vinden. Het is ook in hun belang overprogrammering te voorkomen. En dan heb ik nog niet eens over de grondexploitaties! Want hoe reëel is het dat er daaraan nog verdiend wordt? Sterker: is verlies nog te vermijden?

Meer info: Het Masterplan