Verandering Katwijkse politieke cultuur hard nodig.

Created with Sketch.

Verandering Katwijkse politieke cultuur hard nodig.

De rijksoverheid hevelt globaal voor bijna €30 miljard taken over naar de gemeenten. Die krijgen daar maar €15 miljard vergoeding voor. Het gaat bij die overdracht om gevoelige taken zoals langdurige zorg (krijgt oma nog betaalde hulp in het huishouden), jeugdzorg (hulp voor Katwijkse probleemgezinnen) en toekenning van allerlei uitkeringen. Voor Katwijk wordt het niet alleen fors geld bijleggen maar het zal misschien niet alle regelingen optimaal kunnen uitvoeren. Hierdoor zullen de spanningen tussen individuele burgers en gemeente gaan toenemen als het om uitvoering gaat.

Wat het financiële probleem betreft heb ik al vaker aangegeven welke kant het op moet. Een aantal voorzieningen zal door de burger zelf moeten worden opgepakt óf dichterbij de burger zelf moeten worden uitgevoerd. Om die reden mogen lokale heffingen en belastingen niet meer omhoog. Dat is geen utopie zoals sommigen schrijven, maar noodzaak als we dit van burgers gaan vragen.

Daarnaast moet er slim bezuinigd worden waarbij de zwakken worden ontzien. Het CDA/VVD collegebeleid om nu voor de verkiezingen tientallen miljoenen uit te geven aan slooppanden, bibliotheek/theater, zwembad en te ambitieus bouwbeleid, is met deze toekomst in verschiet onverstandig. 

De uitbreiding met veelal gevoelige beleidsterreinen maakt de kans op forse spanningen tussen Katwijkse burgers en gemeente groter. Om dit tegen te gaan moet de Katwijkse politieke cultuur drastisch veranderen. De huidige is niet goed. Politiek Katwijk kent een sterke “gun-cultuur”. De politieke partijen willen allemaal zo graag de individuele burger helpen, al was het maar omdat ze zo stemmetjes proberen te krijgen. Maar dat gaat verkeerd uitpakken als het om emotionele, individuele zaken gaat. 

De toegankelijkheid van politici en bestuurders in Katwijk is zo hoog dat een benadeelde burger altijd wel wat kan regelen. Veel Katwijkse raadsleden kunnen de verleiding niet weerstaan door voor ombudsman te spelen. “Maatwerk leveren”, terwijl het vormgeven en controleren van algemeen beleid de regel zou moeten zijn. Hierdoor is in Katwijk, met de beste bedoelingen, een fout systeem ontstaan met veel willekeur. De uitzondering voor de één geldt soms niet voor de ander of is op zijn minst niet duidelijk te maken. De handhaving bij de één wordt achterwege gelaten bij de ander. Sommige burgers en ondernemers worden hierdoor ook terughoudender. Zij laten zich niet meer publiekelijk uit over bepaalde partijen uit angst het plekje in het bejaardenhuis mis te lopen, een vergunning niet te krijgen of een overheidsopdracht mis te lopen. 

Als de Katwijkse politieke cultuur door de verkiezingen niet snel ten goede veranderd dan voorspel ik fors meer en ernstiger problemen tussen gemeente en haar burgers.

 

 ingezonden Katwijksche Post, 30 mei