Hoogwaardig Openbaar Vervoer zonder chantage

Created with Sketch.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer zonder chantage

Drie jaar geleden stemde de Raad over de Rijn Gouwelijn-West. Een peperdure (250 miljoen) railverbinding Katwijk-Leiden. Ik vond dat gekkenwerk. Te duur, onveilig, slecht voor onze middenstand en moeilijk in Katwijk inpasbaar en bovendien de opmaat voor het samenvoegen van Katwijk bij Leiden. De overige 32 Raadscollega’s waren, onder voorwaarden, voor. De groepsdruk die op me uitgeoefend werd was hoog. Een groepsproces waardoor tegenargumenten niet juist gewogen werden.

Daarom hield ik vol: als enige raadslid stemde ik tegen de tram maar pleitte daarnaast voor een hoogwaardig openbaar vervoer als alternatief.

Het werd me op dat moment niet in dank afgenomen, maar afgelopen week behandelde de Raad de overeenkomst welke een einde maakt aan de Rijn Gouwelijn met exact dezelfde redenen die ik toen aangaf. Tegelijkertijd werd de Raad een bindende overeenkomst voorgelegd voor het “Hoogwaardig Vervoersnet Zuid Holland Noord”.

Gaat de geschiedenis zich weer herhalen? De hele gemeenteraad stemde voor en ik stemde als enige tegen. Begrijp me goed, ik ben groot voorstander van hoogwaardig openbaar vervoer. Wie kan er tegen zijn dat er meer, en ook luxere, bussen gaan rijden zonder teveel tussenstops op trajecten?

Maar waarom worden aan Katwijk extra eisen gesteld? Moet een dergelijke kwaliteitsverhoging van het openbaar vervoer niet gewoon een algemene provinciale inzet zijn? En deugen die extra voorwaarden wel? Zit er geen adder onder het gras? 

Waarom wordt hier weer een koppeling gemaakt met bouwlocatie Valkenburg? Is iedereen vergeten dat er ooit, om het vliegveld open te houden, 8000 woningen éxtra gebouwd zijn in Katwijk en de Bollenstreek? Iedere Katwijker heeft enorme offers hiervoor gebracht (tientallen miljoenen gemeenschapsgeld, extra druk op huizenprijzen, minder open ruimte in onze dorpen) waarvoor tóen o.a. al een HOV is beloofd! Door toe te geven aan de eis tot een bepaalde hoeveelheid woningen (zelfs conform het masterplan) betalen we in feite dubbel! 

Een andere provinciale eis was dat een nieuwe busverbinding niet een tramverbinding onmogelijk mag maken? Hoe hebben we het nou? Geen afstel maar uitstel?

Burgemeester Wienen stelde tot mijn verbazing “dat er mogelijk ooit een vertramming van het tracé komt”. GemeenteBelangen en CDA wilden een tram “niet nu al voor de lange termijn blokkeren”. En zelfs de VVD vergat weer eens een verkiezingsbelofte door te stellen: “de fractie wil die trambaan niet permanent onmogelijk maken maar je moet de consequenties kunnen overzien”.

Als dit de voorbode gaat worden voor wederom een nieuwe raadsperiode van volgzaamheid aan hogere overheden, die ons in het verleden al zoveel geld en omgevingsschade heeft gekost, dan ziet het er voor Katwijk niet best uit!

meer info: http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/verkeer/katwijk-bereikbaar/hoogwaardig-openbaar-vervoer-netwerk/