Uitgebreide versie ingezonden stuk Katwijksche Post

Created with Sketch.

Uitgebreide versie ingezonden stuk Katwijksche Post

Fractie Van Ginkel tegen peperduur nieuwbouw theater/bibliotheek en belastingverhoging.

Veel mensen hebben het in deze tijd niet makkelijk. Ze zitten niet op nog hogere belastingen van de overheid te wachten. Daarom heb ik toen ik nog fractievoorzitter was van bij de VVD, forse bezuinigingen bepleit en later voor een totaal van € 11 miljoen bezuinigingen goedgekeurd.

Ik had dat mijn kiezers beloofd. En daarom hebben velen op mij gestemd en niet op een andere partij. Bezuinigen is geen gemakkelijke zaak.

Het moet slim gebeuren zonder dat je de mensen die het echt nodig hebben raakt en ook zodanig dat de Katwijkse economie en samenleving zo min mogelijk beschadigd wordt. Daar maak je geen vrienden mee. Toch heb ik de indruk dat ik dat goed heb kunnen uitleggen en dat ik daar draagvlak en begrip voor gekweekt had.

Maar kan ik dat straks ook nog doen nu de gemeente weer een bezuinigingsronde en zelfs een verhoging van de onroerend zaak belasting heeft aangekondigd?

Om met het laatste te beginnen. Als VVD fractievoorzitter heb ik drie jaar lang een verhoging van de OZB tegengehouden. Dit was een van de speerpunten van de verkiezingen drie jaar geleden geweest. Daar sta je dan voor lijkt me.

De wethouder financiën wist dat als hij zijn baan wilde behouden hij de belastingen niet moest verhogen maar extra moest bezuinigen. 

Dus de raadscollega’s mogen het alvast weten: ik stem als het aan de orde is tegen belastingverhoging en kies wederom voor minder uitgeven. Maar dan moet wel het geld wat er aan de ene kant bezuinigd wordt niet aan de andere kant met bakken worden uitgegeven. Dan ben je je geloofwaardigheid kwijt, dat begrijpt geen burger. En dat is precies wat er nu aan het gebeuren is.

Het begon met de aankoop en sloop van het pand Riche aan de Boulevard van ruim € 3,6 miljoen (exclusief sloopkosten) zonder daar een bestemming voor te hebben. Dat is omgerekend 161 euro per huishouden!

Deze week werd het nog gekker, de Raad besloot tot de mega uitgave van 11 tot 13 miljoen euro voor de bouw van een nieuw theater/bibliotheek in Katwijk aan Zee. Omgerekend is dat 443 euro per huishouden.

Zoveel geld uitgeven én burgers opnieuw vragen om bezuinigingen te accepteren en misschien meer belasting te betalen! Is dit nog uit te leggen? Ik kan dat niet.

Temeer daar het voorstel gewoon verkeerd is.

We leven een tijd van e-readers, iPads, digitalisering alom. Is het wel verantwoord op dit moment zo’n grote investering in de bibliotheek te doen? We hebben een bibliotheek gebouw waar de Katwijker de weg naar weet. We hebben decentrale vestigingen die dichtbij de klant staan. Is het verstandig als er een prima theater TriPodia staat in de Hoornes een nieuw theater te bouwen? Ik vind van niet.

Als het geld blijkbaar in de zakken brand, dan kan je die 13 miljoen euro beter op andere plekken in Katwijk investeren. Bijvoorbeeld: de overkluizing bij de N206 ter hoogte van de Zanderij.

Dat is pas hard nodig en hebben volgende generaties wat aan.

Afgelopen raadsvergadering (4 april) stemde de VVD, net als ik, tegen het voorstel van de nieuwe bibliotheek maar deze fractieleden deden dit slechts met een inbreng van drie zinnetjes. Een stemverklaring van de VVD en daar gaat 443 euro per huishouden oftewel 176 euro per gezin!

Snapt u lezer waarom de VVD dit voorstel kan laten passeren? Ik niet.

Anders dan ik tegenwoordig maakt de VVD deel uit van de coalitie en kan ze een veto uitspreken op straffe van coalitieproblemen. Maar de VVD fractie kiest welbewust voor de weg van de minste weerstand. Ze stemmen tegen een voorstel, maar de karavaan gaat gewoon door. Ze konden er zogenaamd niets aan doen. De andere coalitiepartijen hebben lak aan de VVD.

Ongestraft zoeken CDA en ChristenUnie andere meerderheden voor voorstellen waar de VVD tegen is. De geloofwaardigheid als partij naar de kiezer staat op het spel. De VVD is de bijwagen van het CDA geworden.

We zijn weer terug bij af. De kiezer bedrogen.

Het gedraai van wethouder Udo is een goede illustratie hiervan. Vorige keer immers liet hij nog aantekenen tégen deze investering voor de bibliotheek te zijn. Nu hoorde je hem niet. Vleugellam onder CDA curatele.

Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard.

 

Een korte versie hiervan verscheen in de Katwijksche Post van 11 april (p.14)