Cultuurpodium, een meerderheid is voor

Created with Sketch.

Cultuurpodium, een meerderheid is voor

Gisteravond in de raadsvergadering stemde een meerderheid voor de ontwikkeling van gemeenschapshuizen. En een meerderheid gaf het college toestemming te zoeken naar een geschikte locatie voor de nieuwe bibliotheek én een theater in Katwijk aan Zee. Ik ben niet voor dit voorstel, mijn inbreng in de raadsvergadering leest u hieronder. En op mijn kritische opmerkingen richting de VVD kwam geen enkele reactie. wie zwijgt stemt toe?

“Voorzitter, voor wat betreft de gemeenschapshuizen, deze forse investering van 2,5 miljoen euro is niet niks. Ik maak mij ernstig zorgen over de exploitatie kosten van deze gebouwen in de nabije toekomst. Maar doordat Raad extra beslispunten voorgeschoteld krijgt blijven we daarvan op de hoogte. Maar nu hangt het gemeenschapshuis in TriPodia samen met een nieuw theater in Katwijk Zee.

En ik ben voorstander van het uitvoeren van de oorspronkelijke plannen waar TriPodia mee kwam. En dat is behoud van de theater functie in Tripodia, niet in een nieuw gebouw maar in de Hoornes.

Voor wat betreft het neerzetten van een nieuw cultuurpodium in Katwijk aan Zee, het zal u niet verbazen, daar ben ik tegen. Een enorm bedrag is daar voor nodig, terwijl aan de andere kant, dat zal later dit jaar blijken in de Kadernota, de gemeente zal opnieuw moeten bezuinigen.

Ik las al in een persberichtje van de gemeente dat zelfs de OZB weer ter discussie staat. De bezuinigingen gaan in Katwijk hand in hand met belastingverhoging. Of met het dreigen ermee!

Met dit voorstel zijn naar mijn mening de 11 miljoen bezuiniging van Scherp aan de Wind weer teniet gedaan. Dáár vroegen we burgers mee te denken en de burger was bereid om aan Scherp aan de Wind mee te werken. Maar nu? Kent u het draagvlak voor dit cultuurpodium?

Wie heeft er in deze tijd van ebooks, iPads en digitalisering nog een nieuwe investering in de bibliotheek nodig? Terwijl er een gebouw, een kernvestiging, staat waar de Katwijker de weg naar weet. Terwijl er voor het kantoor (de backoffice) uitgeweken kan worden naar De Burgt. Terwijl er een theater staat in de Hoornes waar de gemeente voor veel minder geld al zou investeren in een opknapbeurt? Die investering is jaren en elke keer vooruitgeschoven om dan bij een cultuurpodium uit te komen.

Ik snap dan ook niet dat de VVD in deze coalitie dit voorstel kan laten passeren. De VVD zit in deze coalitie, u stemt tegen, maar de karavaan gaat gewoon door. Uw geloofwaardigheid als partij staat op het spel. U bent de bijwagen van het CDA geworden. En een illustratie hiervan kunnen we zien in de houding van wethouder Udo. Vorige keer immers liet hij nog aantekenen tegen deze investering voor de bibliotheek te zijn. Wat heeft hem doen veranderen van mening?

Ik laat een duidelijk nee horen, tot hier en niet verder. Die 13 miljoen uit de BSI kunnen we op andere plekken in Katwijk beter investeren. Ik noem één voorbeeld: de overkluizing bij de N206 ter hoogte van de Zanderij.

Dat is pas hard nodig.