Cultuurpodium??

Created with Sketch.

Cultuurpodium??

In de raadsvergadering van 28 februari kwam het voorstel van het collega aan de orde over een nieuw Cultuurpodium in Katwijk aan Zee. (In Amsterdam worden theaters gesloten maar in Katwijk praten we over nieuwbouw.)

Voor dit plan (het samenvoegen van bibliotheek en TriPodia in het centrum) is zo’n 11 miljoen euro nodig.

Eén van de redenen die het College geeft is dat “toeristen, ook zomers, naar Katwijk komen ook eens naar het theater willen.” Dat is ten dele waar, toeristen komen naar de voorstelling ‘Soldaat van Oranje’, maar dat is niet in het centrum. De nieuwe musical die al in de maak is trekt straks ook toeristen naar Katwijk, maar niet naar Tripodia. In de zomer gaan toeristen naar het strand. De exploitatie van een theater baseren op toeristen is zeer onverstandig.

Ik pleit nog steeds voor het opknappen van TriPodia tot volwaardig theater met een oplopende tribune. De bibliotheek Hoornes kan hier onderdak krijgen, een uitstekend voorstel waar Tropodia zelf al aan heeft meegedacht.  Ik zie geen voordelen van een verhuizing van het theater naar een locatie ergens in het centrum. Ik schrijf “ergens” omdat die lokatie nog steeds niet is gevonden. Ik wil ook niet dat het college daar naar gaat zoeken.

En nieuwbouw van de hoofdbibliotheek? De huidige bibliotheek aan de Schelpendam heeft ruimte tekort? In deze tijd van digitalisering (e-books) is er minder ruimte nodig. En de ruimte voor het kantoor, de back-office, is nu te vinden in De Burgt. Daarnaast is daar ruimte voor 230 stoelen voor muziek, lezingen én theatervoorstellingen.

Ik heb een warm hart voor de bibliotheek maar voor nieuwbouw in Katwijk aan Zee met een theater, filmhuis en grand café ben ik niet. Onnodig in deze tijd.

De gemeente moet juist alles doen om de belastingen laag te houden. Bijvoorbeeld door het verlagen van de parkeertarieven in het centrum stimuleer je pas de lokale economie.