Tag: Rijnsburg

Vraag en antwoorden R-net in Katwijk.

Hart Voor Katwijk heeft op 13 oktober schriftelijke vragen gesteld aan het college over het R-Net busvervoer. Een grote groep Katwijkers maakt zich, net als Hart Voor Katwijk ernstig zorgen over het R-net en de nadelige gevolgen en grote impact op de leefbaarheid van de woonomgevingen in Katwijk. Dinsdag 6 oktober werden de meeste bewoners pas…
Lees meer

HVK als Verkeersdeskundige in Rijnsburg

De gemeente hecht (te) veel vertrouwen aan verkeersdeskundigen in de gemeente. Ons fractielid Aad Oosterlee heeft het al eerder aangegeven. Iedereen kan zich tegenwoordig wel deskundige noemen. Waarom Hart Voor Katwijk niet?  Brouwerstraat is grootste blunder in jaren Laten we eerlijk blijven, het aanzien van de straat is er op vooruit gegaan. Nieuwe zebrapaden, nieuw…
Lees meer

Brave burger wederom de dupe

In de raadsvergadering van 2 juli j.l. heeft Hart Voor Katwijk via een amendement een wijzing aangevraagd in de Kadernota. Daarin staat vermeld dat de hondenbelasting zal worden verhoogd met de inflatiecorrectie. Hart Voor Katwijk vindt dit niet acceptabel. In een eerdere commissie vergadering omtrent het hondenbeleid kwam namelijk naar voren dat 1/2 tot 3/4 van de…
Lees meer

College bezoekt Rijnsburg op 23 juni

  Op 23 juni brengt het college van burgemeester en wethouders een werkbezoek aan Rijnsburg. ’s Avonds om 19.30 u wordt in De Burgt een inloopavond gehouden. Bewoners kunnen hier met collegeleden in gesprek over de leefbaarheid van Rijnsburg. ’s Middags organiseert de wijkraad een rondrit langs locaties waar de afgelopen jaren werkzaamheden zijn uitgevoerd.…
Lees meer

Het “wij-gevoel” na de fusie.

In de Katwijksche Post van donderdag 14 mei 2015 verscheen een stuk over een onderzoeksrapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het rapport doet verslag van een onderzoek onder een klein aantal inwoners met de eindconclusie: “er is na de fusie van 2006 geen wij-gevoel ontstaan”. De krant vroeg politieke partijen om een reactie voor…
Lees meer

Mondelinge vragen omtrent huisvuil Frederiksoord

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni j.l. Heeft Hart Voor Katwijk vragen gesteld over het huisvuil probleem in Rijnsburg, hieronder de volledige brief welke ingekort in de raadsvergadering is voorgedragen: Voorzitter, Ik richt mij tot u namens de bewoners van de wijk Frederiksoord in Rijnsburg, voornamelijk mensen aan de Floralaan en Op den Claver. 2…
Lees meer