Moties en Amendementen

Het onderstaande overzicht is een deel van de moties en amendementen van Hart Voor Katwijk uit de afgelopen raadsperiode. We proberen de lijst binnen korte tijd compleet te kunnen maken.

Een eerste amendement die we in de raad indienden ging over het afschaffen van startersleningen, november 2013

En de eerste motie namens Hart Voor Katwijk in de gemeenteraad ging over betaald parkeren op zondag, november 2013

Amendement (met de oppositie) om het winkelgebied te vergroten met Voorstraat-Noordeinde-Zwaaikom omdat hier jarenlang een vestigingsbeperking op was, juni 2014

Ons initiatiefvoorstel om het ambstgebed in de raadsvergadering te laten vervallen werd door géén van de andere partijen gesteund, april 2014.

Amendement met de oppositie voor ruimere openingstijden terrassen en strandpaviljoens, mei 2014

Ons amendement voor het behouden van parkeerplaatsen Baljuwplein heeft het niet gehaald, oktober 2014

Aangenomen amendement (alleen CDA en SGP stemmen tegen) om de weekmarkt niet te verplaatsen, oktober 2014

We steunden het Amendement (van ChristenUnie) over Reductie inwonerbijdrage met 25% bij Holland Rijnland, december 2014

Onze motie om ook de Regenboogvlag op het gemeentehuis te laten wapperen in de raad van 18 juni 2015 heeft het niet gehaald maar later is tóch het besluit genomen de Regenboogvlag uit te hangen. Voor dit initiatief kreeg Gijsbert Schrijvers op 8 februari de Henk van Putten Aanmoedigingsprijs.

Ons amendement (gesteund door GB en De Lokalen) om de Hondenbelasting niet te verhogen, juli 2015

Ons amendement (gesteund door SGP en GB) over “tarieven precariobelastingen voor terrassen en strandpaviljoens”, juli 2015

Amendement (met de oppositie) over rekenkamercommissie, juli 2015

Ons amendement (gesteund door KK) geen tuintje c.q. plantsoen achter de Andreaskerk komt en de vissen die bij het waterkunstwerk horen hun huidige locatie behouden, oktober 2015

Amendementen (met de oppositie) niet verplaatsen viskiosk Andreasplein, en het niet opnieuw bestraten Andreasplein, oktober 2015

Amendement (CU) dat financiële besparing die het gevolg is van duurzame investeringen wordt gebruikt voor het uitvoeren van nieuwe duurzame maatregelen, december 2015

Hart Voor Katwijk was de indiener van de Motie van wantrouwen, aangenomen door oppositie, over miljoenenstrop van 2,9 miljoen bij het project Haven Fase2, april 2016

Motie over het belang van samenwerking met Wassenaar inzake het voormalig vliegkamp. We kregen de expliciete toezegging van de wethouder dat hij dat oppakt. Inderdaad zijn de gesprekken weer op gang gekomen tussen beide gemeenteraden, november 2016

Amendement bij de profielschets voor de nieuwe burgemeester waarin Hart Voor Katwijk geen passage over welk geloof dan ook wil. Welke religie de nieuwe burgemeester aanhangt is geen zaak voor de raad. november 2016

Motie “geen duurzaamheidslening maar een lagere OZB”, Hart Voor Katwijk wil burgers belonen in plaats van gemeentelijke leningen uitgeven, december 2016

De afgelopen vier jaar zijn er diverse wisselingen geweest bij de burgerleden. Hart Voor Katwijk wil dat daar verder regels voor komen en daarom hadden we een initiatiefvoorstel m.b.t. burgerleden, januari 2017

Er werden veel elektrische fietsen gestolen in de zomer van 2017. Daarom heeft Hart Voor Katwijk voorgesteld met een motie om in de zomer in Katwijk aan Zee een proef met een bewaakte fietsenstalling uit te voeren. De coalitie was daar helaas niet voor.

Een amendement (samen met GB) voor het afschaffen van de hondenbelasting, bij de Algemene Beschouwingen van november 2017

In de media staat het bericht dat ChristenUnie de locatie in de Noordzeepassage niet de beste plek vindt. Onze fractie dacht direct, dan is er nu een meerderheid dit project te stoppen. In de raad van 15 februari hebben we een motie ingediend om te stoppen met de locatie Noordzeepassage en de bibliotheek op de Schelpendam te behouden en op te knappen