Laatste Nieuws

Hart Voor Katwijk doet oproep aan alle burgers!

Donderdag 20 september zal de politiek een informatieve sessie houden over de plannen om een nieuwe bibliotheek in de Noordzeepassage te vestigen. Dit is de laatste kans voor burgers om[…]

Read more

Rodney Verhaegh volgt Björn Moonen op als burgerraadslid

Björn Moonen kan door contractuele afspraken met zijn nieuwe werkgever geen publieke politieke ambities meer uitdragen en moet helaas afscheid nemen van zijn functie als burgerraadslid voor Hart Voor Katwijk.[…]

Read more

Gijsbert Schrijvers nieuwe fractievoorzitter Hart Voor Katwijk

Een fris begin voor Hart Voor Katwijk na het zomerreces van de Katwijkse gemeenteraad; Anita van Ginkel heeft na vijf jaar de voorzittershamer doorgegeven aan Gijsbert Schrijvers. “Een mooi maar[…]

Read more

De Kernwaarden van Hart Voor Katwijk

Doen wat we beloven

Hart Voor Katwijk is standvastig. Wij namen tijdens de raadsperiode geen andere standpunten in dan we onze kiezers hebben beloofd. Dit doen we al ruim 4 jaar!

Luisteren naar burgers

Hart Voor Katwijk is niet alleen tijdens de verkiezingen actief naar de inwoners toe. Wij bieden een luisterend oor voor iedereen. En we zijn altijd te vinden bij activiteiten, evenementen en vergaderingen.

Zeggen waar het op staat!

Hart Voor Katwijk wind er geen doekjes om. Wij communiceren in begrijpelijke taal voor iedereen. Bij ons heb je geen ondertiteling nodig.

The Secret of Success

Meer dan vier jaar geleden richtten een groep mensen uit Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg een nieuwe partij op omdat ze vernieuwing wilden in de Katwijkse politiek.

De afstand tussen burger en politiek was te groot geworden. Katwijk werd volgebouwd en dreigde te veranderen in een betondorp. Een ‘Leiden aan Zee’ dreigde. Het geld van de burger werd gemakkelijk uitgegeven en vooral eigen clientèle van partijen werd daarmee bediend. De reserves slonken hard als gevolg van onverantwoordelijke grondspeculaties en onnodige projecten. Alles draaide om Katwijk aan Zee. Rijnsburg, Katwijk aan den Rijn en Valkenburg hingen erbij. De boodschap van Hart Voor Katwijk kwam aan. De partij kwam direct met drie zetels in de gemeenteraad. We werden zelfs de grootste oppositiepartij. Hart Voor Katwijk bewees méér te zijn dan zomaar een partij met een stevige opinie die, eenmaal gekozen, met alle winden meewaait. Hart Voor Katwijk is de afgelopen jaren aanwezig geweest bij heel veel uiteenlopende activiteiten in onze gemeente en is een belangrijk aanspreekpunt voor burgers geworden. Kijken en goed luisteren naar wat er in de gemeente speelt is één van onze belangrijkste uitgangspunten. Mede daardoor kon Hart Voor Katwijk de afgelopen gemeenteraadsperiode duidelijk van zich laten horen. Vaak kritisch. Iets wat niet altijd door de gevestigde partijen gewaardeerd werd. Immers, de volgzaamheid van andere partijen richting het Katwijkse partijkartel van CDA, SGP en CU bleef erg groot.

Deskundig en zonder belangen

We onderbouwden altijd goed, met verstand van zaken en we waren ons altijd bewust dat het om andermans geld ging. Geld waar de burger hard voor heeft gewerkt. Kortom; we lieten de stem van onze kiezers, maar ook die van andere burgers, nadrukkelijk doorklinken in de raadzaal. En dat doen we nog steeds: We zeggen waar het op staat. Benoemen de zaken zoals ze zijn. Onafhankelijk en koersvast.

Hart Voor Katwijk bestaat inmiddels uit veel verschillende mensen die elk hun eigen deskundigheid meebrengen. De kandidatenlijst die we de inwoners bij deze verkiezing aanbieden is sterk. Het zijn kandidaten die standpunten kunnen innemen zonder gebonden te zijn aan het netwerk van belangen en banden dat in Katwijk al decennia lang de dienst uitmaakt. Die houding is, meer nog dan ideeën, hard nodig. Want de afgelopen vier jaar is er, anders dan men doet voorkomen, weinig geluisterd naar de burgers. De wereld draaide door maar in Katwijk bleef alles hetzelfde. Wij willen en kunnen nieuwe plannen, ideeën en mogelijkheden vanuit verschillend perspectief bekijken.