Gemeenteraad spreekt over doorontwikkeling gemeentelijke organisatie en kwaliteit trottoirtegels in de Molenwijk

Persbericht gemeente: Op donderdag 20 april vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staan twee debatten en besluitvorming over onder andere appartementen bij Villa Allegonda en de duurzaamheidsagenda. Het besluitvormende deel van de raadsavond begint om 21.15 uur. Over het geven van een verklaring van geen bedenkingen bij de bouw…

Scheve verhouding Andreasplein en de Molenwijk.

Andreasplein Hart Voor Katwijk zei in 2015 over de plannen voor de herinrichting van het centrum in Katwijk Zee, met name over het Andreasplein, dat het een duur project zou worden. Volgens onze fractie kon de zoveelste opknapbeurt voor minder geld en minder ambitieus, als we een aantal zaken anders zouden aanpakken. Maar dit college…

Huisvesting RTV Katwijk in de knel?

Op 14 maart heeft de fractie van Hart Voor Katwijk schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting voor RTV Katwijk. We kregen deze antwoorden van het college: 1) In 2018 eindigt het huurcontract voor RTV Katwijk locatie Visserijkade. Is er wel voldoende tijd om RTV op tijd te verhuizen naar een nieuwe locatie? RTV Katwijk huurt…

Westerbaan verleggen: is deze oplossing het beste van het slechtste?

De aanleg van de Verlengde Westerbaan is een project van dik 60 jaar, menig wethouder heeft zijn hoofd hierover gebroken. Ook nu weer is er een oplossing bedacht om de Westerbaan voor het doorgaande verkeer open te houden: dwars door de duinspeeltuin, langs de basisschool en nog steeds langs het winkelcentrum Bosplein. Maar we moeten…

Dit college schiet volledig door!

Heeft u de laatste plannen van het college gelezen?? Niet alleen de bibliotheek maar zelfs de muziekschool moet met alle geweld naar de Noordzeepassage. Hart Voor Katwijk heeft altijd het standpunt gehad: niet doen! Het past niet en dat laten diverse onderzoeken ook zien. Het college gaat, tegen beter weten in, gewoon door. Nu blijkt…

Schriftelijke vragen (en beantwoording) over tuinderij Wassenaarseweg.

Geacht College, De fractie van Hart Voor Katwijk ontving afgelopen jaar verschillende vragen voor behoud van de kassen, koelcellen en voortgezet gebruik van tuinbouwgrond aan de Wassenaarseweg van een door de gemeente aan gekochte tuinderij. Onze fractie heeft deze verzoeken ook doorgespeeld aan het college. Ook de ondernemers hebben hierover op 18 oktober 2016 contact gehad met wethouder Van…

Kansen voor Unmanned Valley, meer groen en minder woningen

Hart Voor Katwijk is voorstander van de ontwikkeling rond Unmanned Valley. We zijn op tijd, er is nog geen steen gestapeld of een bestemmingsplan in de maak. De vele onderzoeken die zijn verricht laten zien dat het de ook ontwikkelingen die de bouwers voor ogen hebben niet in de weg zit. Voor onze fractie speelt…

Schriftelijke vragen Omgevingsalert app.

Onze fractie heeft vragen gesteld aan het college over de app Omgevingsalert met snel te vinden informatie over de directe leefomgeving. Hier staan o.a. vergunningen en het geeft eenvoudig inzicht in wat er rondom hun huis speelt. Voor Katwijk, waar je natuurlijk ook op de site daarover informatie kunt vinden, leek ons dat een mooie manier om…